|

Jednoduché účtovníctvo




Jednoduché účtovníctvo vedieme klientom v zmysle Zákona č. 563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú: Obsah spracovania:
  • Vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
  • Kontrola účtovných dokladov
  • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
  • Spracovanie mesačných uzávierok, príprava návrhu priznania dane z príjmu fyzických osôb

Cena za poskytované služby:

Vzhľadom na charakter tejto služby je však možné cenu dohodnúť individuálne po konzultácii s klientom.