|

Ekonomické poradenstvo
Naša spoločnosť Vám ponúka účtovné poradenstvo a ekonomické poradenstvo. Poradenstvo je poskytované ďanovým poradcom a auditom registrovaným v Slovenskej komore daňových poradcova a Slovenskej komore auditorov.

Daňové poradenstvo je vykonávané na základe osvedčenia daňového poradcu číslo 109/93 Slovenskej komory daňových poradcov.

Audit je vykonávaný na základe licencie auditora číslo 784 Slovenskej komory auditorov.

Poradenská činnosť vykonávaná v rámci účtovných služieb, auditu a špecifických na základe požiadaviek klienta Poskytujeme konzultácie a vypracovanie písomných stanovísk k požadovaným problematikám. Poskytujeme poradenstvo pri vzniku spoločnosti, pri zlučovaní, rozdeleni, likvidácie a konkurzov spoločnosti pri ukončení podnikateľskej činnosti a zániku spoločností.

Cena za poskytované služby:

Cena za poskytnutie služieb ekonomického poradenstva je vzhľadom na charakter tejto služby dohodnutá individuálne po konzultácii s klientom.